“වෙද පප්පා” නිහඬ වෙයි

88

ප්‍රවීණ ගුවන් විදුලි නාට්‍ය ශිල්පී සහ රූපවාහිනී හඬකැවීම් ශිල්පී උලප⁣නේ ගුණසේකර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

සූර පප්පා කාටුනයේ වෙද පප්පාගේ චරිතයට හඬ මුසු කළේ ද උලපනේ ගුණසේකර මහතාය.

දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු බ්‍රහස්පතින්දා සිදු කෙරේ.

ඒ මහතාට අපි නිවන් සුව පතමු!!!